Pediatrik Ortopedi ve Ayak Cerrahisi

Baby-feet-x-ray-1080

Pediatrik Ortopedi ve Ayak Cerrahisi, çocuklarda ve ergenlerde kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının ve ayak anormalliklerinin tanı, tedavi ve cerrahi yönetimine odaklanan özel bir tıbbi bakım dalıdır. Bu alan, büyüyen iskelet ve gelişen ayak yapılarına özgü çok çeşitli ortopedik sorunları ele alır.

Pediatrik ortopedik cerrahlar, çocuklarda doğuştan gelen deformiteler, gelişim bozuklukları, kırıklar, büyüme plağı yaralanmaları, skolyoz, uzuv uzunluğu uyumsuzlukları ve nöromüsküler bozukluklar gibi durumların tedavisinde uzmanlığa sahiptir. Genç hastaların benzersiz kas-iskelet sistemi ihtiyaçları hakkında özel bilgiye sahiptirler ve yaşa uygun teknikler ve tedaviler uygularlar.

Pediatrik ortopedi alanındaki ayak cerrahisi, çocuklarda ayak deformitelerinin ve anormalliklerinin düzeltilmesini içerir. Çarpık ayak, düztabanlık, metatarsus adduktus ve diğer ayak anomalileri gibi durumlar, destek, alçılama, fizik tedavi ve ortez gibi cerrahi olmayan yöntemlerin bir kombinasyonu ile teşhis edilir ve yönetilir. Bazı durumlarda, altta yatan yapısal sorunları düzeltmek ve uygun ayak gelişimini desteklemek için cerrahi müdahale gerekebilir.

Pediatrik ortopedi cerrahları, genç hastalara kapsamlı bakım sağlamak için çocuk doktorları, fizyoterapistler, mesleki terapistler ve ortotistleri içerebilen multidisipliner bir ekiple yakın bir şekilde çalışır. Amaç, her çocuğun kendine özgü ihtiyaçlarını ele alırken optimum büyüme, gelişme ve işlevsel sonuçlar sağlamaktır.

Pediatrik ortopedi ameliyatları, büyümekte olan kemikler üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve kas-iskelet sisteminin doğal büyümesini ve hizalanmasını desteklemek için azami özen gösterilerek gerçekleştirilir. Cerrahlar, genç hastaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için büyüme modülasyonu prosedürleri, kılavuzlu büyüme teknikleri ve minimal invaziv cerrahi gibi gelişmiş teknikler kullanmaktadır.

Cerrahi müdahalelere ek olarak, pediatrik ortopedi cerrahları uzun süreli takip bakımının, rehabilitasyonun ve çocuğun kas-iskelet sağlığının sürekli izlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, zamanında müdahaleye olanak tanır ve normal büyüme ve gelişmeyi desteklemek için olası sorunların derhal ele alınmasını sağlar.

Pediatrik Ortopedi ve Ayak Cerrahisi, çocukların kas-iskelet sistemi sorunlarının üstesinden gelmelerine ve optimum büyüme, işlev ve yaşam kalitesine ulaşmalarına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Pediatrik ortopedi cerrahları, genç hastaların benzersiz ihtiyaçlarına göre özel bakım ve müdahaleler sağlayarak, sağlıklı kas-iskelet gelişimini teşvik etmeyi ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Tedavilerimizi Görüntüleyin