Şartlar ve Koşullar

Hoş geldiniz https://semihayanoglu.com.

Son Güncelleme: 18 Mayıs 2023
Yürürlük Tarihi: 18 Mayıs 2023

Prof. Dr. Semih Ayanoğlu
Meşrutiyet Mah. Rumeli Cd. Villa İs Hani No:6 A Blok Kat:2 Kisim 9, 34363 Şişli / İstanbul
Türkiye

+90 (212) 231-8003
+90 (212) 231-8101
+90 (532) 515-7676

Bu web sayfası yasal bir belgeyi temsil eder ve Gizlilik Politikamız ve içinde atıfta bulunulan ek şartlar ve politikalar (topluca "Gizlilik Beyanı") ile birlikte, Prof. Dr. Semih Ayanoğlu'nun sahibi olduğu veya işlettiği hizmetleri ve ürünleri (topluca "Hizmetler") ve web sitemizi: https://semihayanoglu.com ("Site") ve diğer tüm ilgili web sitelerini, blogları, yazılımları ve uygulamaları vb. (topluca "Web Sitesi") kullanımınızı ve bunlara erişiminizi yöneten Şartlar ve Koşullardır (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır).

Bu web sayfası ana hizmetlerimize ilişkin şartlar ve koşulları içermektedir. Aşağıdaki bağlantılarda listelenen hüküm ve politikaların da Sözleşmenin bir parçası olduğunu unutmamak önemlidir. Ek hüküm ve politikaları görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

Bu Site reşit olmayanlar (en az 18 yaşında olmayanlar olarak tanımlanır) tarafından kullanılamaz ve reşit değilseniz bu Siteyi ve/veya Web Sitemizi kullanmamalısınız.

Tanımlar

"Site" terimi bu siteyi ifade eder: https://semihayanoglu.com ve "Web Sitesi" terimi, Siteyi ve https://semihayanoglu.com.tr gibi Semih Ayanoğlu'nun sahibi olduğu veya işlettiği tüm ilgili web sitesi alan adlarını ve/veya alt alan adlarını, blogları, yazılımları ve uygulamaları kapsar.

"Semih Ayanoğlu", "Prof. Dr. Semih Ayanoğlu", "Semih Ayanoğlu MD", "semihayanoglu.com", "şirket", "klinik", "doktor(lar)", "biz", "bize" veya "bizim" terimleri, kayıtlı ofisi Meşrutiyet Mah. Rumeli Cd. Villa İs Hani No:6 A Blok Kat:2 Kisim 9, 34363 Sisli / Istanbul Türkiye olan sitenin sahibini ifade eder.

"Hizmet(ler)" terimi, sattığımız veya verdiğimiz mobil uygulamalar da dahil olmak üzere tüm ürün, hizmet ve yazılımları ifade eder.

Web sitemizi sadece görüntüleyen bir kişi "Ziyaretçi(ler)" olarak adlandırılır. Hizmetlerimizden yararlanmak için Web Sitemize kayıt yaptıran bir kişi "Hasta(lar)", "Müşteri(ler)" veya "Müşteri(ler)" (topluca "Müşteriler") olarak anılır. "Kullanıcı" terimi hem Ziyaretçileri hem de Müşterileri kapsar.

İster Müşterilerimiz ister bizim tarafımızdan üretilmiş olsun, Web Sitemiz veya Hizmetlerimiz aracılığıyla sunulan tüm metin, bilgi, grafik, tasarım ve veriler toplu olarak "İçeriğimiz" olarak bilinir. Müşterilerimiz tarafından yayınlanan içeriği "Müşteri İçeriği" olarak ayırıyoruz.

Uygunluk ve Kayıt

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz yalnızca en az (18) yaşında olan Kullanıcılara yöneliktir. Bu yaşın altındaki herhangi bir kişinin Web Sitemize ve Hizmetlerimize kaydolması, kullanması veya erişmesi yetkisiz, lisanssız ve bu Sözleşmeyi ihlal eden bir durumdur. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanarak, en az (18) yaşında olduğunuzu ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına uymayı kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz.

Semihayanoglu.com, bir Müşteriyi kabul edip etmeme konusunda karar verme hakkına ve takdir yetkisine sahiptir ve bir Müşterinin kaydını açıklamalı veya açıklamasız olarak reddedebilir.
Kayıt işlemini tamamladığınızda, Web Sitemize ve Hizmetlerimize erişmenizi sağlayacak bir şifre alabilirsiniz. Şifrenizin gizliliğini korumayı kabul edersiniz ve bu gizliliği korumamanızdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve zararların yanı sıra şifrenizi kullanarak gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz.
Şifrenizin yetkisiz kullanımını veya başka herhangi bir güvenlik ihlalini derhal bize bildirmeyi kabul edersiniz. Burada tartışıldığı gibi şifre güvenliğine uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olamayacağımızı ve olmayacağımızı kabul edersiniz.

Sözleşmenin Kabulü

Bu hüküm ve koşullar siz ve Semihayanoglu.com arasında bağlayıcı bir anlaşmadır.

Web sitemizi kullanarak, web sitemize erişerek veya web sitemize göz atarak ve Hizmetlerimizden yararlanarak, bu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası ve bizim Hasta Sorumlulukları ve bizim Hasta Hakları Bildirgesi ve/veya bunlarda atıfta bulunulan ek şartlar ve politikalar (topluca "Sözleşme"). Bu Sözleşmenin tamamını kabul etmiyorsanız, lütfen web sitemizden derhal çıkın ve daha fazla kullanmaktan, erişmekten veya göz atmaktan kaçının.

BU "SÖZLEŞME" SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZU SINIRLAYAN GARANTİ FERAGATNAMELERİ VE DİĞER HÜKÜMLERİ İÇERİR. WEB SİTEMİZİ KULLANMAK, ERİŞMEK VE/VEYA WEB SİTEMİZDE GEZİNMEK BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELDİĞİNDEN, LÜTFEN BU HÜKÜM VE KOŞULLARI DİKKATLİCE VE BÜTÜNÜYLE OKUYUN. BURADA BELİRTİLEN HER ŞART VE KOŞUL İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN WEB SİTEMİZDEN HEMEN ÇIKIN VE DAHA FAZLA KULLANMAYIN, ERİŞMEYİN VEYA GÖZ ATMAYIN.

Ayrıca, bu Sözleşme, geçerli olabilecek diğer tüm önceki veya mevcut sözleşmelerin veya hüküm ve koşulların yerine geçer ve bunların yerini alır. Bu Sözleşme üçüncü taraf lehtar hakları yaratmaz.

Gizlilik Politikası

Bu web sitesini kullanarak, Gizlilik Politikamızda ve burada atıfta bulunulan Çerez Politikası da dahil olmak üzere ek Şartlar ve Politikalarda (topluca "Gizlilik Beyanı") belirtilen hüküm ve koşulları da kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Beyanı bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve burada sağlanan bağlantıya tıklayarak erişilebilir. Hem bu Sözleşmede hem de Gizlilik Bildiriminde belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmaktan kaçının.

Web sitemizin ve Hizmetlerimizin kabul edilebilir kullanımı

Bir Kullanıcı olarak, Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için KULLANMAYACAĞINIZI kabul edersiniz:

Herhangi bir Müşteri İçeriğini yüklemek, yayınlamak veya iletmek:

 1. Herhangi bir yerel, eyalet, federal veya uluslararası yasayı ihlal eden;
 2. Herhangi bir tarafın patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden;
 3. Zarar veren, tehdit eden, karalayan, şiddeti veya yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya başka bir şekilde kaba, müstehcen, küfürlü, taciz edici, haksız, iftira niteliğinde, başkasının mahremiyetini ihlal eden, nefret dolu veya ırksal, etik veya başka bir şekilde sakıncalı;
 4. Bağlantı verme hakkına sahip olmadığınız herhangi bir materyale doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılar;
 5. Adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, Sosyal Güvenlik numaraları, TC Kimlik numaralari ve kredi kartı numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafa ait özel bilgileri içeren;
 6. Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesmek, yok etmek veya sınırlamak veya Web Sitemizden veya Hizmetlerimizden bilgi çıkarmak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren;
 7. İstenmeyen veya yetkisiz reklamlar, talepler, promosyon malzemeleri, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, piramit şemaları veya başka herhangi bir talep şekli içeren; veya
 8. Dr. Semih Ayanoğlu'nu, iştiraklerimizi veya Kullanıcılarımızı herhangi bir zarara veya yükümlülüğe maruz bırakabilecek veya başka herhangi bir kişinin Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen veya Semihayanoglu.com'un tek yargısına göre sakıncalı olan.

Bir Kullanıcı olarak, İçeriğimizi şu amaçlarla KULLANMAYACAĞINIZI da ayrıca kabul edersiniz:

 1. Rakip bir web sitesi geliştirmek;
 2. Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye) telif hakkı yasaları kapsamında tanımlandığı şekilde derlemeler veya türev çalışmalar oluşturmak;
 3. Satış, lisans, kiralama, abonelik veya diğer dağıtım mekanizmaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yeniden dağıtmak;
 4. Web Sitemizi, Hizmetlerimizi ve ilgili tüm yazılımları kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya tersine mühendislik uygulamak; veya
 5. Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi bu Sözleşmeyi veya herhangi bir yerel, eyalet, federal veya uluslararası yasayı ihlal edecek şekilde kullanmak.

Sınırlı Lisans

Semihayanoglu.com size Web Sitemize ve Hizmetlerimize erişmek ve bunları kullanmak için kesinlikle bu Sözleşme kapsamında münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir bir lisans vermektedir. Web Sitemizin veya Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünün çıktısı veya elektronik versiyonu, hiçbir koşulda herhangi bir dava veya tahkim meselesinde tarafınızca kullanılamaz.

Yasal Uygunluk

Web Sitemizin, İçeriğimizin ve Hizmetlerimizin kullanımına ilişkin tüm ilgili yerel ve uluslararası yasalara, düzenlemelere, yönetmeliklere ve tüzüklere uymayı taahhüt edersiniz.

Yasadışı Faaliyet

Bu Sözleşmenin şikayetlerini veya bildirilen ihlallerini araştırma ve yasa dışı faaliyet şüphelerini kolluk kuvvetlerine, düzenleyicilere veya diğer üçüncü taraflara bildirmek ve profiliniz, e-posta adresleriniz, kullanım geçmişiniz, yayınlanan materyaller, IP adresleriniz ve trafik bilgilerinizle ilgili olarak bu tür kişi veya kuruluşlara gerekli veya uygun bilgileri ifşa etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun olduğuna karar verdiğimiz her türlü işlemi yapma hakkımızı saklı tutarız.

Fikri Mülkiyetimiz

Semihayanoglu.com, Web Sitemizde yer alan hizmet markalarının, ticari markaların ve logoların sahibidir ve bunlar bağlı kuruluşlarımızın veya diğer şirketlerin markalarını da içerebilir. Bu markaların kullanımı, Semihayanoglu.com'un önceden yazılı izni olmaksızın size herhangi bir hak vermez. Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, hem ABD hem de yabancı yasalar kapsamında korunan telif hakkıyla korunan içerik içerir. Bu içeriği kopyalamanız, yeniden dağıtmanız, kullanmanız veya yayınlamanız yasaktır. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmak size içerik üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez.

Hatalar, Düzeltmeler ve Değişiklikler

Web Sitemizin ve Hizmetlerimizin hatasız olacağını veya virüs ya da zararlı bileşenler içermeyeceğini garanti edemeyiz. Web Sitemiz ve Hizmetlerimizde veya bunlar aracılığıyla sunulan bilgiler doğru, kesin, zamanında veya güvenilir olmayabilir. Web Sitemizin ve Hizmetlerimizin herhangi bir içeriğini, yazılımını veya diğer unsurlarını, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Müşteri İçerik Politikası

Müşteriler kendi içeriklerini Web Sitemizde yayınlayabilirler (Müşteri İçeriği). Hem müşteriler hem de ziyaretçiler, Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanarak potansiyel olarak rahatsız edici içeriğe maruz kalabileceklerini anlarlar. Müşteri İçeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve doğruluğunu, kalitesini veya bütünlüğünü garanti etmiyoruz. Semihayanoglu.com herhangi bir Müşteri İçeriğini izlemekten veya filtrelemekten sorumlu değildir. Yasadışı Müşteri İçeriği olması durumunda, bunu ilgili makamlara bildireceğiz.

Herhangi bir Müşteri İçeriği bize saldırgan veya uygunsuz olarak bildirilirse, müşteriden bildirildikten sonraki 24 saat içinde değiştirmesini veya kaldırmasını isteyebiliriz. Müşterinin buna uymaması halinde, Müşteri İçeriğini yayınlama kabiliyetlerini kısıtlama veya başka bir bildirimde bulunmaksızın web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanımlarını sona erdirme hakkına sahibiz.

Bu sözleşmeyi ihlal eden veya kendi takdirimize bağlı olarak sakıncalı görülen Müşteri İçeriklerini kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Müşteriler, telif hakkı ve ticari marka yasaları gibi içerikleri için federal, eyalet ve küresel yasalar dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uymaktan sorumludur.

Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek için kullanmayacağınızı garanti edersiniz. Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA) ve diğer yasalar uyarınca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden müşterileri feshetme politikamız vardır.

Hesabınızın yetkisiz, yasa dışı veya suç teşkil eden bir amaçla kullanıldığından şüphelenirsek, siz ve hesabınız hakkındaki bilgileri kolluk kuvvetleriyle paylaşmamız için bize açık yetki vermiş olursunuz.

Bilgi Kullanımı

Semihayanoglu.com'a Web Sitemizde yayınladığınız bilgi ve materyalleri kullanma lisansı vermektesiniz. Web Sitemize bilgi veya diğer içerikleri ("Müşteri İçeriği") göndererek, görüntüleyerek, ileterek, gerçekleştirerek veya dağıtarak, Semihayanoglu.com'a, yetkililerine, yöneticilerine, çalışanlarına, acentelerine, danışmanlarına, temsilcilerine ve bağlı kuruluşlarına, Müşteri İçeriğini Semihayanoglu.com'un işinin işleyişi hakkında kullanma lisansı vermiş olursunuz.com'a, yöneticilerine, çalışanlarına, memurlarına, iştiraklerine, temsilcilerine, danışmanlarına ve acentelerine, Müşteri İçeriğini dağıtma, kopyalama, iletme, herkese açık olarak görüntüleme, çoğaltma, tercüme etme, düzenleme ve yeniden biçimlendirme hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşteri İçeriğini kullanma lisansı verir. Herhangi bir Müşteri İçeriği için tazminat almayacağınızı anlar ve kabul edersiniz. Müşteri İçeriğini Web Sitemize veya Hizmetlerimize göndererek, Müşteri İçeriğinin haklarına sahip olduğunuzu veya Müşteri İçeriğini gönderme, görüntüleme, dağıtma, gerçekleştirme veya iletme yetkisine sahip olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz.

Web Sitemize Bağlantı Verme

(a) Web sitemizin herhangi bir bölümünü çerçeveleyerek kaldırmaz veya gizlemezseniz, (b) web siteniz yasadışı veya pornografik faaliyetlerde bulunmazsa ve (c) talebimiz üzerine Web sitemize bağlantı sağlamayı derhal durdurursanız, Web sitemize bağlantı sağlayabilirsiniz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web Sitemiz zaman zaman üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Web sitemizde herhangi bir web sitesi için bağlantıların yer alması, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin hizmetlerini, bilgilerini, içeriğini ve/veya verilerini onayladığımız, garanti ettiğimiz, garanti ettiğimiz veya tavsiye ettiğimiz anlamına gelmez. Semihayanoglu.com'un üçüncü taraf web sitelerinin yasal belgeleri ve gizlilik uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur; herhangi bir üçüncü taraf web sitesine erişim riski size aittir. Hangi bilgilerin toplandığını ve nasıl kullanıldığını tam olarak anlamak için bu web sitelerinin gizlilik bildirimini ve hüküm ve koşullarını incelemenizi öneririz.

Ödemeler

Bizden bir şey satın alıyorsanız, (a) verdiğiniz tüm ödeme bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, (b) tarafınızdan yapılan masrafların bankanız veya kredi kartı şirketiniz tarafından karşılanacağını, (c) tarafınızdan yapılan masrafları, geçerli vergiler de dahil olmak üzere, ilan edilen fiyatlar üzerinden ödeyeceğinizi ve (d) ilk ödeme yönteminiz karşılıksız çıkarsa, karşılıksız ödeme nedeniyle maruz kalabileceğimiz ek ücret de dahil olmak üzere, ortaya çıkan masrafları yine de ödeyeceğinizi beyan ve garanti edersiniz.

İştirak Açıklaması

Bu web sitesinin sahibinin, burada tartışılabilecek herhangi bir mal ve hizmet tedarikçisiyle bir ortaklık ilişkisi ve/veya başka bir maddi bağlantısı olduğunu ve reklam göstermek veya ürün veya hizmet önermek veya tedarikçinin web sitesine bağlantı vermek için komisyon alabileceğini varsaymalısınız.

Sorumluluk Reddi

Bu Site ve/veya Web Sitesi ve tüm üçüncü taraf web sitesi bağlantıları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sizin özel durumunuza uygulanabilir olarak değerlendirilmemelidir! Bu Site, Web Sitesi ve bağlantılı web sitelerindeki bilgi ve içerik genel ve eğitim amaçlıdır ve profesyonel tıbbi ve/veya sağlık tavsiyesinin yerine geçmemelidir. Sağlıkla ilgili veya tıbbi sorularınız varsa, her zaman en iyisi söz konusu tıp alanında uzmanlaşmış kalifiye bir doktora danışmaktır. Web Sitesinde bulunan bilgiler nedeniyle profesyonel tıbbi tavsiyeleri göz ardı etmeyin veya bu tavsiyeleri almaktan kaçınmayın. Bu Sitede ve/veya Web Sitesinde yer alan hiçbir şey, durumunuza ve/veya tıbbi durumunuza özel tıbbi veya sağlık tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu Sitenin ve Web Sitesinin ziyaretçileri, tüm tıbbi ve sağlık konularıyla ilgili olarak kendi doktorlarına ve/veya tıp uzmanlarına danışmalıdır. Önceden yazılı iznimiz olmadan bu Site ve/veya Web Sitesindeki bilgilere dayanarak yapılan veya yapılmayan herhangi bir eylemden sorumlu değiliz.

SMS / Metin Mesajlaşma

Cep telefonu numaranızı vererek ve iletişimleri seçerek, bizden Kısa Mesaj Servisi (SMS) / metin mesajları almayı kabul edersiniz. Bunlar, bir eyalet veya federal Aramayın listesine kayıtlı olsanız bile, kablosuz sağlayıcınız aracılığıyla verdiğiniz numaraya gönderilen hizmet güncellemelerini, uyarıları, hesap bilgilerini, promosyonları ve pazarlama tekliflerini içerebilir. Bu mesajlar otomatik arama sistemi veya başka bir teknoloji kullanılarak gönderilebilir. Mesajların sıklığı değişebilir, ancak günde birden fazla mesaj almayacaksınız. Kablosuz sağlayıcınızın standart mesaj ve veri ücretleri geçerli olabilir ve bu ücretlerden siz sorumlusunuz.

Bu programa katılım isteğe bağlıdır ve web sitemizden bir talep göndererek veya destek ekibimize e-posta göndererek istediğiniz zaman programdan çıkabilirsiniz.

Yasaların izin verdiği ölçüde, gönderilen SMS/kısa mesajların herhangi bir başarısızlığı, gecikmesi veya yanlış yönlendirilmesinden veya bilgilerdeki herhangi bir hatadan veya alınan bilgilere dayanarak yapabileceğiniz veya yapamayacağınız herhangi bir eylemden sorumlu tutulmayacağımızı kabul edersiniz.

İhtilaflar ve Nasıl Çözüme Kavuşturulacakları

Anlaşmazlıkların Başlatılması için Zaman Sınırı

Bir anlaşmazlıkla ilgili herhangi bir yasal işlemi, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içinde başlatmalısınız.

Bağlayıcı Tahkim ve Toplu Davalardan Feragat

Tüm müşterilerimize olağanüstü müşteri hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Memnun kalmadığınız bir şey olursa, lütfen bize e-posta veya telefon yoluyla ulaşın. Ekibimiz, konuyu sizi tatmin edecek şekilde derhal çözmek için her türlü çabayı gösterecektir. Bizi +90 (212) 231-8101 numaralı telefondan arayın. Ayrıca bize [email protected] adresinden e-posta gönderebilirsiniz. Müşterilerimize değer veriyoruz ve harika müşteri hizmetleri sunmak için ciddi çaba gösteriyoruz.

Bu Sözleşme, Web Sitemiz ve Hizmetleri ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya iddia (web sitesi faaliyetlerimizi, fikri mülkiyetimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi korumak için tarafımızdan alınan herhangi bir yasal işlem hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarına uygun olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Tahkim bireysel olarak yürütülecek ve başka herhangi bir tarafın diğer talepleri veya anlaşmazlıkları ile birleştirilemeyecektir. Bireysel tahkime katılmayı ve bir toplu davanın parçası olarak talepte bulunmamayı kabul edersiniz. Tahkim İstanbul, Türkiye'de gerçekleşecek ve hakemin kararı aynı yerdeki yetkili bir mahkemede uygulanabilecektir. Tahkim sürecinde bizim veya sizin haklarınızı ve mallarınızı korumak için, taraflardan herhangi biri İstanbul, Türkiye'deki bir mahkemeden geçici veya ön tedbir talep edebilir. Her iki taraf da tahkim masraflarını ve ücretlerini eşit olarak karşılayacaktır.

Hukuk ve Yargı Yetkisi Seçimi

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye) kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme, İstanbul, Türkiye'de imzalanmış ve ifa edilmiş gibi muamele görecek ve kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Web Sitemiz veya Hizmetlerimizle ilgili herhangi bir dava nedeni, dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde başlatılmalı veya sonsuza dek feragat edilmeli ve engellenmelidir.

Bu Sözleşmeden veya Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia veya dava için münhasır yargı yetkisinin yalnızca İstanbul, Türkiye'de bulunan mahkemelerde açılacağını açıkça kabul edersiniz ve ayrıca bu tür herhangi bir iddia veya davayı dava etmek amacıyla bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisini kullanmayı kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme ve bu Sözleşmeye veya bu Sözleşmenin müzakeresine, yürütülmesine veya ifasına (bu Sözleşmede veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak veya bu Sözleşmeye girmeye teşvik olarak yapılan herhangi bir beyan veya garantiye dayanan, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir talep veya dava nedeni dahil) dayanan, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm talepler veya dava nedenleri (sözleşmede, haksız fiil veya yasada olsun), sınırlama yasaları da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin iç yasalarına tabi olacak ve bunlara uygun olarak uygulanacaktır.

Uluslararası Kullanım

Semihayanoglu.com, bu Sitede ve/veya Web Sitesinde yer alan materyallerin Türkiye dışındaki yerlerde kullanım için uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden bunlara erişim yasaktır. Bu Siteye ve/veya Web Sitesine başka yerlerden erişmeyi tercih edenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalara uymaktan sorumludurlar.

Tazminat Sözleşmesi

Tarafımızca maruz kalınan her türlü iddia, eylem, yükümlülük, zarar, ceza, maliyet ve masraftan (yasal ücretler dahil) bizi korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Bu, aşağıdakilerden kaynaklanan talepleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Sözleşmeyi veya Gizlilik Politikasını ihlal etmeniz
 • Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin uygunsuz kullanımı
 • Bize yanlış bilgi vermek
 • Üçüncü bir tarafın gizliliğini, tanıtım haklarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek
 • Herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmek
 • Oturum açma kimlik bilgilerinizi kullanarak Web Sitesine ve/veya Hizmetlere yetkisiz erişime izin vermek
 • Üçüncü taraf hizmetler tarafından geç veya hatalı teslimat
 • Yasal belgelerde kayıp veya hasar
 • Web sitemizdeki bilgileri güncel tutmadığımız için bize karşı talepler.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Sahipliği

Web Sitemizin ve/veya Hizmetlerimizin kullanımının size Fikri Mülkiyetimiz üzerinde herhangi bir hak vermediğini unutmamak önemlidir. Hizmetler ve Web Sitesindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatleri saklı tutarız. "Fikri Mülkiyet Hakları", tüm patent hakları, telif hakları, maske eser hakları, manevi haklar, tanıtım hakları, ticari markalar, ticari takdim şekli, hizmet markası hakları, iyi niyet, ticari sır hakları ve şu anda var olan veya gelecekte ortaya çıkabilecek diğer fikri mülkiyet hakları ile birlikte herhangi bir eyalet, ülke, bölge veya yargı yetkisi yasaları kapsamındaki tüm başvuruları, tescilleri, yenilemeleri ve uzantılarını ifade eder. Bu haklar münhasıran bize aittir.

Hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olmak için müşterilerimizden gelen geri bildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz, ancak tarafınızdan sunulan herhangi bir fikir tazminat hakkına sahip olmayacaktır. Herhangi bir fikir göndererek, gönderinizin gönüllü olduğunu ve herhangi bir yükümlülüğünüz olmadığını ve fikri size tazminat ödemeden kullanmakta özgür olduğumuzu ve kısıtlama olmaksızın başkalarına ifşa edebileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

Garanti Feragatnameleri ve Sorumluluk Sınırlamaları

Semihayanoglu.com, ister Müşteriler tarafından ister bizim tarafımızdan gönderilmiş olsun, Web Sitemizde veya Hizmetlerimiz aracılığıyla yayınlanan hiçbir İçerikten sorumlu değildir. Yukarıdaki Müşteri İçerik Politikası bölümünde özetlenen Müşteri davranışları ve gönderileri için kurallarımız olmasına rağmen, Müşterilerin gönderdiklerini, ilettiklerini veya paylaştıklarını kontrol etmiyoruz veya bunlardan sorumlu değiliz ve Web Sitemiz veya Hizmetlerimiz aracılığıyla karşılaşılan herhangi bir saldırgan, uygunsuz, müstehcen, yasa dışı veya başka bir şekilde sakıncalı içerikten sorumlu değiliz. Web Sitemizin veya Hizmetlerimizin herhangi bir Kullanıcısının çevrimiçi veya çevrimdışı davranışları bizim sorumluluğumuzda değildir.

Web Sitemiz veya Hizmetlerimiz bakım veya diğer nedenlerle geçici olarak kullanılamayabilir ve herhangi bir hata, eksiklik, kesinti, silme, kusur, çalışma veya iletimdeki gecikmeler, iletişim hatlarının arızalanması, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim veya Müşteri iletişiminin değiştirilmesi için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Telefon ağları, bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, bilgisayar veya cep telefonu ekipmanı, yazılım veya e-posta ile ilgili sorunlar ve İnternet'teki trafik sıkışıklığı gibi teknik sorunlar bizim sorumluluğumuzda değildir ve sağlanan herhangi bir yazılım da dahil olmak üzere Web Sitemiz veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak bir Müşterinin veya herhangi bir kişinin bilgisayarında, cep telefonunda veya diğer donanım veya yazılımlarda ortaya çıkan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu değiliz. Web Sitemizin veya Hizmetlerimizin kullanımından veya Web Sitemizin veya Hizmetlerimizin Kullanıcıları arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşimlerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, kişisel yaralanma veya ölümden sorumlu değiliz. Herhangi bir ürün, hizmet, süreç veya diğer bilgilerin ticari ad, ticari marka, üretici veya tedarikçi tarafından belirtilmesi, Web Sitemizin üçüncü taraflarca veya Web Sitemiz ve/veya Hizmetlerimizle ilişkili herhangi bir ekipman veya program tarafından onaylandığı, sponsor olduğu, tavsiye edildiği veya Web Sitemize bağlı olduğu anlamına gelmez.

Semihayanoglu.com veya yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, Semihayanoglu.com bu tür zararların olasılığının farkında olsa veya bu konuda bilgilendirilmiş olsa bile, Web Sitemizi, İçeriğimizi, Hizmetlerimizi veya Web Sitemiz veya Hizmetlerimiz aracılığıyla erişilen veya bunlardan indirilen herhangi bir ilgili yazılımı kullanmanızdan kaynaklanan kar kaybı veya veri kaybı dahil olmak üzere dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Eylemin nedeni veya şekli ne olursa olsun, Semihayanoglu.com'un size karşı sorumluluğu her zaman, eğer varsa, sorumluluğa yol açan olaydan önceki müşteri üyeliğinizin bir önceki ayında Web Sitemizi ve/veya Hizmetlerimizi kullanmak için ödediğiniz tutarla sınırlı olacaktır.

GARANTİ FERAGATNAMELERİ: YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, BU WEB SİTESİNİ VE HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER OLMAKSIZIN.

WEB SİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN DOĞRULUĞUNU, GÜVENİLİRLİĞİNİ VEYA DOĞRULUĞUNU; WEB SİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI; WEB SİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN BELİRLİ BİR ZAMANDA VEYA YERDE KESİNTİSİZ, HATASIZ, EKSİKSİZ VEYA GÜVENLİ OLACAĞINI; VEYA KUSURLARIN VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA HİZMETLERİN VİRÜS VEYA ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMİYORUZ.

SORUMLULUK SINIRLAMA FERAGATNAMELERİ: YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, YASAL TEORİYE VEYA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLİP VERİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, DOLAYLI, SONUÇSAL, ÖZEL, ARIZİ, ÖRNEK VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI KABUL EDERSİNİZ.

HACKER'LIK, KURCALAMA VEYA DİĞER YETKİSİZ ERİŞİM VEYA HİZMETLERİN VEYA HESABINIZIN YA DA İÇERİSİNDEKİ BİLGİLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR, KAYIP VEYA YARALANMADAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ.

BU WEB SİTESİNİ VE HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZLA İLGİLİ TÜM TALEPLER İÇİN TOPLAM SORUMLULUĞUMUZUN, TALEBİNİZDEN ÖNCE MÜŞTERİ ÜYELİĞİNİZİN BİR ÖNCEKİ AYINDA WEB SİTEMİZİ VE/VEYA HİZMETLERİMİZİ KULLANMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARI AŞMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ

Feragat, Bölünebilirlik ve Hakların Devri

Bu bölüm, Anlaşmanın çeşitli yönlerini kapsayan geniş kapsamlı bir bölümdür.

 • Şartlar ve Koşullar ve Gizlilik Politikası, Hizmetler ve Web Sitesi ile ilgili olarak sizinle aramızdaki Sözleşmenin tamamını oluşturur.
 • Bu Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu kısım yürürlükteki yasalara uygun olarak yorumlanacak ve kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir İçeriğin bu Sözleşmeyle çeliştiği veya tutarsız olduğu ölçüde, bu Sözleşme öncelikli olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamamamız, söz konusu hükümden veya söz konusu hükmü uygulama hakkından feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarımız, bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Görevlendirme

Bu, işinizi satmanız durumunda olduğu gibi, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri başka bir tarafa devretme olasılığını özetlemektedir. Sadece önceden yazılı bildirim ve onay talep ediyoruz. Benzer şekilde, şirketimizi satacak olursak, haklar ve yükümlülükler alıcıya devredilecek ve o da Şartlara uymaktan sorumlu olacaktır.

Yasal Şartlarda Devir: Bize yazılı bildirimde bulunduğunuz ve onayımızı aldığınız sürece bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı ve sorumluluklarınızı devredebilirsiniz. Geçerli bir neden olmaksızın onay vermeyi reddetmeyeceğiz. Haklarımız ve sorumluluklarımız, Hizmetlerle ilgili herhangi bir işletmenin menfaatine halef olan herhangi bir tarafa da devredilebilir.

Sözleşmemizdeki Değişiklikler

Değişiklikleri size e-posta veya yazılı olarak önceden bildirerek bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu değişiklikleri Web sitemizde de yayınlayacağız. Bu değişiklikler, bildirimin alınmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu Gizlilik Politikasının en üstündeki tarih, en son ne zaman güncellendiğini gösterir. Revize edilmiş versiyon "Son Güncelleme" tarihi ile belirtilecek ve güncellenmiş versiyon erişilebilir olur olmaz yürürlüğe girecektir. Şüpheye mahal vermemek için, taraflar aksini açıkça kabul etmedikçe, tek taraflı hiçbir değişiklik, varsa, o sırada devam eden anlaşmazlıklar için tahkim hükümleri de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin üzerinde mutabık kalınan anlaşmazlık çözümü hükümlerini geriye dönük olarak değiştirmeyecektir. Bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz ve size bildirimde bulunmamız, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmayı seçebilirsiniz.

Mücbir Sebepler (Kontrol Dışı Eylemler)

Bu Sözleşmenin bu son bölümü, doğal afetler, savaş ve diğer doğal afetler gibi kontrolümüz dışındaki olağanüstü durumlarda her iki tarafı da sorumluluk ve yükümlülükten muaf tutar.

Doğal afetler, halk düşmanı eylemler, savaş, terörizm, işçi grevleri ve makul kontrolümüz dışındaki diğer olaylar gibi nedenlerle hizmetlerimizin yerine getirilmesinde herhangi bir kesinti, kesinti veya gecikmeden dolayı bu Sözleşmeyi ihlal etmiş veya temerrüde düşmüş sayılmayacağız ve sorumlu tutulmayacağız. Bir Mücbir Sebep olayı 60 günden fazla sürerse, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri feshedebiliriz ve bu tür bir fesihten sorumlu olmayacağız.

Bize Ulaşın

Bu Sözleşme veya genel olarak gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, e-posta aracılığıyla veya İletişim sayfamızdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz..