Hasta Hakları Bildirgesi

Hoş geldiniz https://semihayanoglu.com.

Son Güncelleme: 18 Mayıs 2023
Yürürlük Tarihi: 18 Mayıs 2023

Bu Site reşit olmayanlar (en az 18 yaşında olmayanlar olarak tanımlanır) tarafından kullanılamaz ve reşit değilseniz bu Siteyi ve/veya Web Sitemizi kullanmamalısınız.

Hasta Hakları Beyannamesi

Sağlık planınız, ilgili sağlık uzmanları ve tesisler hakkında açık ve doğru bilgi alma hakkına sahipsiniz. Dil engelleri, fiziksel veya zihinsel engeller veya yanlış anlamalar ortaya çıkarsa, bilinçli sağlık kararları verebilmeniz için destek sağlanmalıdır.

Zamanında ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilen sağlık hizmeti sağlayıcılarını seçme hakkına sahipsiniz.

Haklarınız, tedavi seçenekleriniz hakkında bilgilendirilmeyi ve bakımınızla ilgili karar verme sürecine katılmayı içerir. Bu kararları veremeyecek durumdaysanız, atanmış ebeveynler, vasiler, aile üyeleri veya başkaları sizi temsil edebilir.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları ile özel olarak görüşme hakkına sahipsiniz ve yasal olarak aksi izin verilmedikçe sağlık bilgilerinizin korunmasını beklersiniz. Size gizlilik haklarınızı ve korunan bilgilerinizin nasıl kullanılabileceğini veya ifşa edilebileceğini açıklayan ayrı bir "Gizlilik Uygulamaları Bildirimi" verilecektir. Tıbbi kayıtlarınıza erişme, kopyalama ve yanlış, ilgisiz veya eksik olmaları halinde düzeltme talep etme hakkına sahipsiniz.

Yasal sınırlar dahilinde tedaviyi reddetmek de dahil olmak üzere, bakımınız ve ağrı yönetiminizle ilgili kararlara aktif olarak katılma hakkına sahipsiniz. Bakım sağlayıcınız önerilen tedavileri reddetmenin tıbbi sonuçlarını açıklayacaktır. Ancak, uygunsuz veya tıbbi açıdan gereksiz tedaviler veya hizmetler talep etmek haklarınız dahilinde değildir.

Hastalığınız, tedaviniz, ağrınız, alternatifler ve olası sonuçlar hakkında anlaşılır bir şekilde açıklama alma hakkına sahipsiniz.

Acil durum prosedürlerinin derhal ve gereksiz gecikme olmaksızın uygulanmasını bekleme hakkına sahipsiniz.

Başka bir tesise veya hastaneye nakledilmeniz gerekiyorsa, ayrıntılı bir açıklama alma hakkına sahipsiniz. Bu hakkınız aynı zamanda bir aile üyesinin veya temsilcisinin böyle bir nakil konusunda derhal bilgilendirilmesini de kapsar.

Bakımınızla ilgilenen tüm doktorlarınızın, hemşirelerinizin ve sağlık ekibi üyelerinizin isimlerini bilme hakkına sahipsiniz.

Her türlü istismar, ihmal, kötü muamele veya tacizden uzak, güvenli bir ortamda bakım alma hakkına sahipsiniz.

Yaşınız, cinsiyetiniz, ırkınız, ulusal kökeniniz, dininiz, ekonomik durumunuz, cinsel yöneliminiz, cinsiyet kimliğiniz veya engelleriniz ne olursa olsun, güvenli bir ortamda saygılı, şefkatli ve düşünceli bir bakım alma hakkına sahipsiniz.

Tanımlama, teşhis veya tedavi dışındaki kullanımlara yönelik kayıtlar, fotoğraflar, filmler veya diğer görüntüler için onay verme veya vermeme hakkına sahipsiniz. Materyalin kullanılmasından makul bir süre öncesine kadar onayınızı geri çekebilirsiniz.

Tesisin sahipliğini ve herhangi bir mali çıkarını bilme hakkına sahipsiniz. Aşağıdaki kişilerin mülkiyet ve/veya mali çıkarları vardır: Dr. Semih Ayanoğlu.

Endişe ve şikayetlerinizin ele alınmasını isteme hakkına sahipsiniz. Herhangi bir noktada siz, vasiniz, avukatınız, destek kişiniz veya temsilciniz hasta olarak haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız veya bir iltifat, endişe veya şikayetinizi dile getirmek istiyorsanız lütfen yazılı bir şikayette bulunun. Sorunlarınızı paylaşmanız bakım, tedavi ve hizmetlere erişiminizi etkilemeyecektir.

Prof. Dr. Semih Ayanoğlu
Meşrutiyet Mah. Rumeli Cd. Villa İs Hani No:6 A Blok Kat:2 Kisim 9, 34363 Şişli / İstanbul
Türkiye

+90 (212) 231-8003
+90 (212) 231-8101
+90 (532) 515-7676

Endişeniz istediğiniz gibi çözülmezse, tesisin şikayet sürecini kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın Türkiye Sağlık Bakanlığı (SB) ile de iletişime geçebilirsiniz. 

T.C. Sağlık Bakanlığı (Türkiye Sağlık Bakanlığı)
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. 6001. Cad. No:9
06800 Bilkent - Çankaya / Ankara-TÜRKİYE

Santral Operatörü Tel: +90 (312) 585 10 00