Onkolojik Cerrahi

Onkolojik-Cerrahi-illüstrasyon

Kanser cerrahisi olarak da bilinen onkolojik cerrahi, kanserli tümörlerin tanı, tedavi ve yönetimine odaklanan özel bir cerrahi alanıdır. Çeşitli kanser türlerini etkili bir şekilde tedavi etmek ve yönetmek için tümörlerin ve çevre dokuların cerrahi olarak çıkarılmasını içerir.

Onkolojik cerrahinin birincil amacı, kanserli tümörü ve lenf düğümleri veya organlar gibi yakınlardaki etkilenen dokuları mümkün olduğunca sağlıklı doku ve organ işlevini koruyarak çıkarmaktır. Cerrahi yaklaşım kanserin yeri, evresi ve türüne bağlı olarak değişebilir.

Onkolojik cerrahlar meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, yumurtalık kanseri ve diğerleri dahil olmak üzere farklı kanser türleri için çok çeşitli cerrahi prosedürler gerçekleştirme konusunda oldukça yetenekli ve deneyimlidir. Her hastanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı bir tedavi planı geliştirmek için onkologlar, radyologlar, patologlar ve diğer uzmanlardan oluşan multidisipliner bir ekiple yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Onkolojik cerrahi, tümörün çıkarılmasına ek olarak, semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için lenf nodu diseksiyonu, rekonstrüktif cerrahi veya palyatif cerrahi gibi diğer prosedürleri de içerebilir. Minimal invaziv yaklaşımlar ve robotik destekli cerrahi gibi cerrahi tekniklerdeki gelişmeler, cerrahların karmaşık kanser ameliyatlarını daha az yara izi, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme süreleriyle gerçekleştirmelerini sağlamıştır.

Onkolojik cerrahi, kanser bakımına kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için genellikle kemoterapi, radyasyon tedavisi veya hedefe yönelik tedavi gibi diğer kanser tedavileriyle birleştirilir. Spesifik tedavi planı, kanserin türü ve evresi gibi faktörlerin yanı sıra hastanın genel sağlığı ve tercihlerine de bağlıdır.

Onkolojik cerrahi, kanserin genel yönetiminde çok önemli bir rol oynar ve küratif, adjuvan (diğer tedavileri desteklemek için) veya palyatif (semptomları hafifletmek için) olabilir. Kanserli büyümeleri ortadan kaldırmayı veya kontrol altına almayı, hayatta kalma oranlarını iyileştirmeyi ve kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Genel olarak onkolojik cerrahi, kanserle mücadelede multidisipliner yaklaşıma katkıda bulunan kanser tedavisinin hayati bir bileşenidir. Yetenekli cerrahi müdahaleler sayesinde, kanser teşhisi konan bireyler için umut ve iyileştirilmiş sonuçlar sunarak onlara remisyon, uzun süreli sağkalım ve daha iyi bir yaşam kalitesi şansı sağlar.

Tedavilerimizi Görüntüleyin